Domme afsagt på Odense Byting

(separat afskriftsbind)

Eksempler på sager fra afskriftsbindet, hvori der er faldet dom:
Besvangret uden trolovelse
Dreng ønskede at se komedie
Jøders opholdstilladelse
Avertering i aviserne
Politiets vågne øje med Hertz Aaron
Vognmændenes oldermand mod opsynsmanden for befordringsvæsenet i Nyborg
Æressag fra husmand mod forpagterfrue
Tyverier og industrispionage i Odense
Sagen om merskumspibehoved
Forældre som hælere?
Rømt af tugthuset med falsk pas
Nabostrid om tilbygning
Værtshusholders brændevinsbrænderi
Drabet i Odense Tugthus
Hattemagersvende ville skifte krosted
Rapmundet værtshusholder og privilegeret skriver
Bordel uden for Nørreport
Børnebidrag til fraskilt
Rebslagersvend på nattesjov
Hvad politiet ved om folk


DOMME i sager fra afskriftsbind 1—12.

Søg i Pdf-filen:
Domme afsagt på Odense Byting 7.1.-1805—18.9.1807
(Flere detaljer: Søg i tingbogsafskrifterne bd. 1-3 efter dombindets henvisninger)

H.C. Andersen_domme