Straffeanstalter

Odense Tugt- og Manufakturhus

Tugthuset var en straffeanstalt for fattigfolk, indviet i 1752. Den lå i Klaregade mellem bispegården og porten ved Munke Mose, altså i udkanten af Odense. Tugthuset var en tugt– og forbedringsanstalt for uforbederlige forbrydere, men det skete faktisk, at både børn (ned til 9-10 år!) samt gamle mennesker blev indsat i tugthuset. Der var arbejdspligt for alle, og fangerne arbejdede med blandt andet klædeproduktion og spinderi. Tanken var, at de skulle forbedres gennem oplæring, uden at der dog var tale om en egentlig uddannelse. Med tiden kom tugthuset dog mere til at bære præg af at være en ren straffeanstalt. Var man flere gange blevet straffet med tugthusarbejde uden at have forbedret sig, var der stor risiko for, at man næste gang ville få en meget langvarig dom eller endte i Nyborg Fæstning.

Odense Tvangsarbejdsanstalt

I 1816-39 var kronprins Christian Frederik guvernør over Fyn. Kronprinsen var meget optaget af sociale reformer og medvirkede i 1817 blandt andet til, at der ved Odense Tugt- og Manufakturhus blev oprettet en tvangsarbejdsanstalt, ”Tvangen”. Her var der arbejdspligt, og den var beregnet til folk under fattigvæsnet, dvs. betlere, løsgængere og prostituerede , der typisk var idømt kortere straffe.

Odense Tvangsarbejdsanstalt tog imod fattigfolk fra hele Fyn, og den blev ofte brugt som straffeanstalt for ulydige tjenestefolk.