Odense Bytings retsprotokoller

Peter Juncker i Odense Bytings retsprotokoller

Vi møder også Peter Juncker i Odense Bytings retsprotokoller i adskillige sager, både som anklaget og som vidne i andre retssager. Dommene er ikke refereret i selve retsprotokollerne, og derfor nævner vi her blot et par af de sager, der er af samfundsmæssig og historisk interesse, så vi alligevel får et lille indblik i samfundsforholdene fra forskellige vinkler, men vi har kun refereret fra den sidste af sagerne her.

Teaterbuddet Peter Junkers rolle i hælersag (12/2 1817)
Peter Junker i sag om skræddergæld (21/4 1817)
Korporal Peter Junker som vidne i en sag, hvor tre personer står tiltalt for tyveri (10/4 1819)

Til nogle af sagerne har Ole Nederland knyttet nogle kommentarer:

Om teaterbuddet Peter Junkers rolle i hælersagen:
Sagen handler om en række sager mod adskillige af byens langfingrede drenge, der har optrådt tyvagtigt eller tillagt sig andre af de voksnes uheldigste vaner. Tydeligt nok har disse drenge længe været en plage for byens indbyggere, ikke kun blandt de handlende. Referaterne herom i retsprotokollen er af ikke ringe interesse, for de gengiver dagligdags situationer og handler om den del af befolkningen, der i tingbogsmaterialet omtales mindst: de helt unge.   (Ole Nederland)

Om Peter Junkers gæld til skrædder Reinau:
Teaterbuddet Peter Junker skyldte skræddermester Reinau i Odense 400 rigsbankdaler. Det må have været ret så fint tøj, Peter Junker havde købt, hvis alene restbeløbet andrager 400 rigsbankdaler. I retten fremlagde Peter Juncker en attest fra Stiftet, der viste, at han havde ansøgt om beneficium paupertatis (= bevilling til som fattig at opnå fri proces) i en sag med efterfølgende ønske om udsættelse, hvilket i første omgang blev bevilget, men da Juncker herefter flere gange bad om udsættelse, blev det prokurator Ullum for meget, da han anså det for alene at være et forsøg på at vinde tid. Måske var formålet med de nye klæder, at teaterbuddet skulle repræsentere komediehuset på iøjnefaldende måde, dvs. at udgiften reelt kan have været teatrets?