Specielt for H.C. Andersen interesserede

Ole Nederland, manden bag det store transskriptionsarbejde af retsprotokollerne, har interesseret sig specielt for at finde spor i retsprotokollerne, der relaterede til H.C. Andersen – og hans familie – på den ene eller den anden måde i form af begivenheder og relationer.

Oversigt over H.C. Andersens barndomsår i Odense, 1805-1819
(separat afskriftsbind)

Denne samling af ekstrakter fra Odense byfogeds tingbøger er tænkt som en oversigt over H.C. Andersens barndomsår i Odense (1805-19), med steder, digteren kendte godt, personer, der påvirkede hans liv og forhold, han selv havde oplevet. Samlingen er langtfra komplet, men to røde tråde skulle gerne være synlige: barndommen og miljøet. En del af tingbogsteksterne er jævnført med de vigtigste selvbiografier, ”Levnedsbogen” (1832) og ”Mit Livs Eventyr” (1855) – foruden det mangeartede øvrige materiale af biografisk karakter – især Hans Brix: ”H.C. Andersen og hans Eventyr” (1907), Hans Henrik Jacobsen: ”H.C. Andersen på Fyn 1819-75” (1968) og Jens Th. Uldall: ”Her løb jeg om med Træsko paa” (1991).

En væsentlig del af indholdet er fund gjort i tingbogsreferaterne, hvoraf nogle hidtil er oversete, ukendte og måske glemte. Som eksempler kan nævnes den lille Saras familie i Odense, bogtrykker Iversens personlige omtale af sit landsted ”Marieshøj”, fabrikslivet hos klædefabrikanterne Koch og Hirschfeldt (med begge som vidner i retten), fangetransporter ad fynske landeveje, byens halv- eller helkriminelle ungdom, trængslen ved Postgården før postvognenes afgang mod Nyborg, livet i tugthuset, forsøg med opsendelse af en luftballon, de franske og spanske soldater i Odense i 1808, branden i Hans Jensens Stræde i 1805 – eller frihattemagermester, teaterbud m.m. Peter Junckers alsidige og forholdsvis aktive tilværelse.