Hvad blev man egentlig straffet for?

Tager vi en lille rundtur inde i Odensedatabasen.dk og vælger Begivenheder under ”Flere søgemuligheder” og herunder klikker på ”Indsat/optaget i tugthuset”, får vi adgang til fangeprotokollerne. Her kan man se, hvad de enkelte har gjort sig skyldig i. En hurtig stikprøve viser, at de indsatte er mellem 9 og 80 år, og det var både børn og voksne, kvinder og mænd, unge såvel som gamle, der endte i tugthuset. Selv om fangeprotokollerne kun viser resultaterne fra årene 1752 – 1790, giver de nu alligevel et ganske godt billede af forholdene også her i begyndelsen af 1800-tallet. Det er dog ikke for alle, at der er registreret nogen dom.

Et lille hurtigt tankevækkende overblik fra fangeprotokollerne, Odense Tugt- og Manufakturhus:

Kinder: Mænd:
Tyveri (straf: 3 år)
Lediggang (straf: 3 år)
Betleri (straf: 2 år)
Fødsel i dølgsmål (livstid)
Bedrageri (straf: 2 år)
Omløben (straf: 1 år)
Drikkeri (straf: 6 år)
Løsagtighed (straf: 6 år)
Hjælp til desertering
Fylderi / drukkenskab (straf: 4 år)
Opsætsighed
Løsgængeri (straf: 2 år)
Landstrygeri (straf: 1 år)
Opløb
Slet opførsel
Betleri (straf: 6 år; på livstid)
Ukristelighed
Forlis
Skødesløshed
Liderlighed / Hor
Omløben
Slet opførsel (straf: 1 år)
Svigagtighed