Politibetjent David Nielsen

Sagen mod politibetjent David Nielsen

Politibetjent David Nielsen endte for retten i en sag om forsømmelighed i tjenesten, da den arrestant, han skulle bevogte under en transport fra Faaborg til Odense, nemlig hestetyven Alexander Fich, pludselig undveg og slap væk. Spørgsmålet var nu, om betjent Nielsen havde været vidende om Fichs flugtplan eller på nogen mulig måde havde været ham behjælpelig ved flugten.

Selv om retten ikke fandt anklagerens påstand om David Nielsens eventuelle vidende om flugtforsøget bevist, så kunne retten dog heller ikke imødekomme David Nielsens ønske om ved eds aflæggelse for sin uskyld at kunne gå fri i denne sag, da det var betjentens pligt at passe på arrestanten med størst mulige forsigtighed og påpasselighed.

David Nielsen idømtes derfor til at betale en ”mulkt”, dvs. betale en bøde til Odense Byes Fattigkasse på fem rigsdaler. Kunne han ikke dette, da skulle han afsone straffen på vand og brød. David Nielsen skulle derudover betale sagens omkostninger.

Hvis du vil læse hele sagen:  Fra retssalen – politibetjent David Nielsen