Historien om korporal Peter Juncker

Vi møder korporal Peter Juncker flere gange i løbet af årene 1810-1811 og igen i 1816-1817 og 1819, både i retsreferaterne fra Odense Byting og i de militære retsprotokoller. Da han var soldat, skulle straffesager behandles af de militære myndigheder og ikke af de civile, selv om de her nævnte sager alle havde civil karakter. I løbet af hans tid som dragon i Fynske Dragonregiment fik Peter Juncker tre militære sager på halsen, og derudover møder vi ham seks gange i sager behandlet i Odense Byting, efter at han forlod militæret. Dog var han ikke anklaget i alle sagerne. I tre af dem stod han i retten som vidne. Derudover støder vi på ham nogle gange i forbindelse med køb og salg af en ejendom (sandsynligvis Sortebrødre Torv 34) og en panteobligation.

FAKTA

Om Peter Juncker Vi har søgt i Odensedatabasen.dk for at finde ud af så meget som muligt om Peter Juncker. Her er, hvad vi ved om ham ud fra søgningen, hvor vi finder navnet stavet på flere forskellige måder: Peter Juncker / Peder Juncher eller Peder Junker / Peter Junker.

Peter Juncker blev født ca. 1780 i Haderslev. Det kan vi regne os frem til ud fra folketællingen af 1801, hvor han står opført som værende 21 år. I 1803 giftede han sig med Johanne Kirstine Nielsdatter (eller Nissdatter), og tre måneder efter kom deres første barn til verden. De fik i alt seks børn, henholdsvis tre drenge og tre piger, født i årene mellem 1803 og 1811. Ulykkeligvis måtte de begrave en knap 7 måneder gammel datter i 1808 og en søn i 1811.

Ved folketællingen i 1801 boede Peter Juncker i Overgade 61-63, hvor han var indkvarteret på Provstegården. Det var, mens han endnu var ugift. I marts 1812 overtog Juncker skødet på barakken Sortebrødre Torv 34. Ved en hussøgning i 1819 finder vi ham som ejer af en ejendom i Ramsherred.

Peter Juncker var korporal ved 1. eskadron og tidligere hattemagersvend. Efter hans hjemsendelse fra militæret ernærede han sig både som plakatbærer, teaterbud, kusk mm.