For slægtsforskeren

Har dine odenseanske/fynske aner været omkring Bytinget?

For slægtsforskere med aner i Odense omkring år 1800 er retsreferaterne fra Odense Byfogeds arkiv / Bytingets tingbøger en sand guldgrube. For den, der leder efter slægtninge i folketællinger fra den periode, kan det være en rigtig god idé også at lede heri.

Retsreferaterne fra byfogedens tingbøger er forundersøgelser af tvister, inden de finder deres endelige afgørelse foran en dommer. Det behøver ikke være i forbindelse med en forbrydelse, at man måske finder sine aner i Bytingets retsprotokoller, men kan slet og ret være på grund af et almindeligt juridisk ærinde – såsom tinglysning af et skøde, en arvesag eller køb/salg af ejendom.

Ole Nederland, Stadsarkivets mangeårige samarbejdspartner, har transskriberet retsreferaterne fra Odense Byfogeds / Bytingets tingbøger for perioden 1805-1819 – med bogstavret indhold – fra de originale retsprotokoller samt redigeret ekstrakter med forskellige temaer. Samlingen er dog ikke komplet, idet nogle perioder ikke er afskrevet. Afskrifterne af originalteksten er desuden forsynet med vejledende kommentarer, overskrifter og fyldige emne- og navneregistre. Indholdet i disse bind er gengivet på forskellige måder, enten som ren afskrift, genfortællinger, resumeer, udpluk eller småartikler. Retsreferaterne indeholder desuden udførlige registre over personnavne, stednavne og sager, samt noter, bemærkninger, resumeer og små artikler om specifikke emner.

Det kan det være en god idé at kigge i retsreferaterne, også hvis man bare generelt er historisk interesseret. Her mere end 200 år efter fortæller de om odenseanernes liv fra vugge til grav, sådan som det udfoldede sig.

Derudover kan et besøg i Historiens Hus også anbefales i jagten på odenseanske og fynske aner og fortællinger. Historiens Hus har diverse gamle vejvisere, der går helt tilbage til 1860’erne. Der findes også bøger, billeder, erindringer og andre arkivalier, der kan inddrages i anesøgningen. Desuden er der mulighed for at få adgang til diverse betalingsdatabaser via Historiens Hus’ abonnementer.

Læs mere på Historiens Hus’ hjemmeside.