Retsreferaterne fra Odense Bytings retsprotokoller

Hvor har vi egentlig vores viden om fortiden fra?
Hvad ved vi om 1800-tallet?
Hvor kan vi finde informationer?
 

Der findes rigtig meget litteratur om de forskellige perioder i historien, og der er skrevet flere bogværker om Odense. Megen viden om Odense, livet i byen, dens institutioner og indbyggere ligger desuden tilgængelig på Historiens Hus’ hjemmeside under Oplev Historien.

Men det nye spændende er en hidtil utilgængelig kilde: retsreferaterne fra Odense Byting , som nu er gjort tilgængelig i pdf-form samt i en papirudgave, der kan findes på læsesalen i Historiens Hus.

Retsreferaterne giver et rigtigt godt billede af livet, da H.C. Andersen var barn i Odense i årene 1805-1819, inden han som 14-årig drog til København. Et billede af livet, af stort og småt, og af mange former for tildragelser i livet. Referaterne giver et indblik i alle de sager, der kom for Odense Byting, det være sig tvister og forbrydelser eller diverse juridiske dokumenter.

Når vi bringer alle disse kilder i spil og kombinerer det med søgninger på fx Odensedatabasen.dk, så kommer der endnu mere kød og blod på historien; den bliver pludselig levende for os.

Samlet set har vi med alle disse kilder mulighed for at uddrage mange historier af materialet om livet, som det levedes dengang, og de mennesker, som levede midt i det hele, vores forfædre. Alt dét, der er gået forud for og har banet vejen for det samfund og de muligheder, vi har i dag.