Bordelmutter Mette Krussens

Sagen om Mette Kruusens og Juliane Marie Cain vedrørende bordeldrift uden for Nørreport

Fruentimmerne Mette Kruusens og Juliane Marie Cain blev antruffet på gaden og arresteret søndag den 5. oktober 1806 og afhørt første gang af politiet mandag den 6. oktober (præliminært forhør) i en sag om lovstridige forhold (løsagtighed). Mette Kruusens blev tiltalt for at drive bordel på sin bopæl, og Juliane Marie Cain blev tiltalt for prostitution. Mette Kruusens var vaskekone, gift, 40 år. Juliane Marie Cain var 26 år, uden fæste.

Dommeren konkluderede, at det ikke kunne drages i tvivl, at Mette Kruusens og Juliane Marie Cain havde ført et liderligt, løsagtigt og urigtigt levned, hvorved de ifølge lovene havde pådraget dem rettens tiltale og straf, dem selv til revselse og andre til eksempel. Dommeren lagde desuden vægt på, at Mette Kruusens var en gift kvinde i 40 års alderen, hvis kundskab og pligter måtte tilsige hende både at afholde sig selv fra al liderlig og uanstændig opførsel, som var i modstrid til og vanærede hendes ægteskab, ligesom hun ikke burde have tillokket og forført et ungt fruentimmer til sådan et liderligt levned for derved at tilegne sig en fortjeneste. Dommeren bemærkede i øvrigt, at Mette Kruusens ikke tidligere havde været hverken tiltalt eller dømt.

Juliane Marie Cain, 26 år, havde i lang tid været uden fast tjeneste og førte et omflakkende liv i lediggang og løsagtighed og var blevet idømt 6 måneder i Odense Tugt- og Forbedringshus for tyveri tilbage i 1802, og tilstod frivilligt løsagtigt forhold og omgang med mandspersoner hos Mette Kruusens og på dennes bopæl imod betaling, som hun for en dels vedkommende havde delt med Mette Kruusens. Juliane Maren Cain var ofte kommet til Mette Kruusens, når der havde været mandfolk, og det var sket imod hendes moders vilje og forbud.

Thi kendes for ret:
Mette Kruusens og Juliane Marie Cain skulle for deres utugtige og løsagtige forhold og for så vidt hver især kunne lægges til last indsættes til arbejde i Odense Tugt- og Forbedringshus. Mette Kruusens i to år. Juliane Marie Cain i et år. Samtidig skulle de betale og erstatte deres arrestforplejning samt sagens omkostninger. Skulle de ikke have formue til at betale med, så skulle det offentlige udrede efter øvrighedens nærmere foranstaltning.

Hvis du vil læse hele sagen:  Fra retssalen – Bordelmutter Mette Kruusens
Her finder du også et lille efterskrift, fundet i Odensedatabasen.dk

FAKTA
Du kan finde sagen om Mette Kruusens og Juliane Marie Cain i Bind 9 (10.101806 – 15.1.1807); samt i afskriftsbindet Domme afsagt på Odense Byting 7.1.1805 – 18.9.1807.

(Alle afskriftsbind fra Odense Byting findes på læsesalen i Historiens Hus)