Peter Juncker som vidne

Sagen om tre personer, der er tiltalt for tyveri

Den 10. april 1819 stod Peter Juncker atter i retten, denne gang dog som vidne.

Sagen kort
Tre personer var tiltalt for tyveri, Jørgen Andreasen, Carl Adolph Arensoldt og Maria Selmer. Mindst to af de sigtede ejede ingenting, og én af de tre havde siddet i tugthuset. Der blev ført rigtig mange vidner – 15 stk. – hvoraf Peter Junker var den ene af dem.

Sagen drejede sig kort fortalt om nogle genstande, der var blevet stjålet fra provst Praëms enke, og det var hendes søn, løjtnant Oluf Bagger, der havde indklaget sagen. Det drejede sig blandt om en serviet, en spiseske, to teskeer, en flødeske og ”mange andre småting”, der ikke lige kunne erindres. Nogle genstande havde være savnet i tre til fire år.

Den nu afskedigede Peter Juncker vidnede i sagen og berettede, at han godt vidste, at arrestanten Carl Adolph var stukket af den 25. i forrige måned, og at han havde set ham hos Peder Rasmussens hustru, og at han var blevet bragt til Anna Maria Selmer, hvor politibetjent Bekker og Christensen opholdt sig.

Desuden fortæller Juncker, at han vidste, at tiltalte Carl Adolph og Anna Maria Selmer var fattige, og at Carl Adolph havde været i tugthuset for tyveri. Også Jørgen Andreasen havde været under tiltale, men var blevet frikendt. Om Anne Marie Selmer vidste han intet andet, end at hun var kendt som et skikkeligt menneske. Da ingen af de tiltalte havde noget mod dette vidnes forklaring, blev forhøret af Peter Juncker afsluttet uden edsaflæggelse.

FAKTA
Du kan finde sagen om Peter Juncker som vidne i en tyverisag mod tre personer, i Bind 23, (1.1. 1819 – 17.5. 1819).
(NB: Der er ingen dom i sagen i bindet, og Bind 23 er det sidste i serien)
(Alle afskriftsbind fra Odense Byting findes på læsesalen i Historiens Hus)