Bytingets arbejde

Hvilke sager kom for Bytinget?

Hvad var det egentlig for en type sager, Bytinget behandlede? I det store og hele ligner sagerne i Odense Byting meget de sager, vi ser i dag. Den største forskel er det syn, vi lægger på sagerne i dag og især hele det lovgivningsmæssige grundlag, der ligger bag.

Det kunne være diverse dokumenter omhandlende:
Tinglysninger
Obligationer til tinglæsning eller til udslettelse
Arvesager (afkald på arv; arvs udbetaling)
Udslettelse af pantebogen
Gældssager
Syn- og skønsarbejder
Købskontrakter
Ægteskabskontrakter
Skilsmisser
Lånesager
Taksationsforretninger
Udslettelse af panteprotokol
Konkurser
Fallitbo
Forlig i tvister (Odense Byes Forligelses Commissions Protocol)
Hævd på indkørsel

Og så er der en skøn blanding af uoverensstemmelser, tvister og ulovligheder:
Klage over håndværkerudgifter
Undveget tyv på fri fod: sag mod forsømmelig betjent
Skomagerhåndværket: Skomager var grov i munden
Lommeklædetyv i arrest
Fængslede unge fremstilles
Kones overfald på trompeters kone
Misligholdt lejemål af hus
Svigtet ægteskabsløfte – besvangret uden trolovelse, uægte barn og retsløs moder
Forsømmelige overformyndere
Sag mod unge arresterede – om proceduren ved altergang
Æreskrænkelse af graver
Privilegeret kohårsopkøber mod Odense Manufakturhus
Anholdt drikfældig kvinde – fra arrest til Odense Tugthus
Konkurrence i klædeindustri – spindemester Kiær mod fabrikant Hofman/Odense Manufakturhus
Ung hestetyv
Tyveri af vår, lommeur m.m. – hælers forklaring i retten
Bogtrykker Chr. Iversen i justitssag mod postmester i Hobro (sagen er rettet mod Hobros postmester)

Eller retslige informationer:
Retsreferaterne indeholdt faktisk også diverse retslige informationer, som skulle til offentlighedens kendskab. Det var datidens måde at informere offentligheden. Det kunne være i form af plakater, som var én af datidens informationskilder:

  • Plakat for Danmark og Norge, som forbyder nye gravsteders indretning i kirkerne, og foreskriver de vilkår, under hvilke de nuværende begravelser skal foregå. (dateret: 22. februar 1805)
  • Landsoverret indføres (forordning om retsvæsenet) – Forordning hvorved der i Danmark orienteres om indførelse af en landsoverret. (dateret: 25. januar 1805)

[ Kilde: Afskriftsbind 1 (7/1 1805 – 1 /4 1805) ]