Odense set gennem Odense Bytings retsreferater

Odense set fra Munke Mose. Store dele af det, vi i dag kender som Odenses centrum, lå i landlige omgivelser, hvor marker og kreaturer prægede området syd for Odense Å. Man ser til venstre den imposante bispegård med lysthuset ved bagåen. I midten troner domkirken højt over byens tage. (maleri af J.H.T. Hanck,k 1832)

Odense set fra Munke Mose. Store dele af det, vi i dag kender som Odenses centrum, lå i landlige omgivelser, hvor marker og kreaturer prægede området syd for Odense Å. Man ser til venstre den imposante bispegård med lysthuset ved bagåen. I midten troner domkirken højt over byens tage. (maleri af J.H.T. Hanck,k 1832)

De historier, vi har valgt at bringe her, har vi fundet i de retsreferater, Ole Nederland så omhyggeligt har transskriberet i forbindelse med 200 året for H.C. Andersens fødsel, nemlig historien om

– den drikfældige Sidsel Hansdatter
– jordemoderen Maren Vilhelms der kom i klemme med en ulovlig hjemmedåb
– 
hestetyven Alexander Fich
– 
den uheldige politibetjent David Nielsen
– 
den 40-årige gifte kvinde, bordelmutter Mette Kruusens
– 
korporal Peter Juncker
– samt den ukonfirmerede dreng, der bare gerne ville se en komedie

Men hvordan så livet egentlig ud dengang – tilbage i begyndelsen af 1800-tallet?

Odense, da H.C. Andersen var barn