Om Historiens Hus

Interesserer du dig for slægtsforskning, lokalhistorie, erhvervshistorie eller personhistorie, er du velkommen til at besøge os i Historiens Hus. Historiens Hus huser både Stadsarkivet for Odense og Lokalhistorisk Bibliotek.

Desuden afholder vi forskellige arrangementer og foredrag i årets løb.
Se efterårets program her:  Efteraaret 2016_program.ashx

Se vores hjemmeside for mere information: Historiens Hus
Du kan også finde os på Facebook