Odense 1805-1019 – set fra Bytinget

Fejringen af 200-året for H.C. Andersens fødsel i 2005 kastede mange projekter af sig. Stadsarkivet var involveret i et par stykker. Blandt andet udkom der en særudgave af Odensebogen (Odensebogen 2005), hvor emnet var Odense, da H.C. Andersen var barn. Stadsarkivets mangeårige samarbejdspartner, Ole Nederland, blev primus motor i et andet projekt, som blev sat i gang i 2003. Ole Nederland havde tidligere transskriberet Odense Byfogeds tingbøger fra 1600-tallet, men i anledning af den forestående runde fødselsdag, opfordrede Stadsarkivet ham til at kaste sig over tingbøgerne fra 1805 og fremefter. Hensigten var at kaste lys over livet i byen i H.C. Andersens barndoms- og ungdomsår, fra han blev født i 1805, og indtil han forlod byen for at rejse til København i 1819.

Retsreferaterne fra byfogedens tingbøger er forundersøgelser over tvister, inden de finder deres endelige afgørelse foran en dommer. Her mere end 200 år efter fortæller de om odenseanernes liv, som det udfoldede sig i årene efter år 1800. I referaterne får vi historier om undvegne hestetyve, skilsmisser, skifteretssager, konkurser, gældssager, ikke-trolovede besvangrede, jødernes skole, fattige skomagerfamilier, rige bogtrykkerfamilier, bestjålne apotekere og uendeligt meget mere. Et mylder af hoved- og bipersoner.

Ole Nederlands afskrifter af retsreferaterne er en bogstavret afskrift af originalteksten, men er desuden forsynet med vejledende kommentarer, overskrifter og fyldige emne- og navneregistre. For slægtsforskere med aner i Odense omkring år 1800 er afskrifterne en guldgrube. Den, som leder efter slægtninge i folketællinger eller i Odensedatabasen.dk fra den periode, bør også lede i Nederlands afskrifter.

For Ole Nederland har det desuden været et projekt i projektet at lede efter spor og henvisninger, der kunne pege i retning af H.C. Andersen og hans forfatterskab. H.C. Andersen selv beskrev barndommens Odense som en stor inspirationskilde, og i retsreferaterne får vi et glimt af det liv, de personer og de begivenheder, han hørte om eller oplevede, da han var barn. Og husk på at Odense dengang var en lille, tætbefolket by på kun omkring 6.000 indbyggere, altså ikke meget større end en lille provinsby af i dag.