For den historisk interesserede

Historieskrivning ud fra Odense Bytings retsreferater

Retsreferaterne giver et ganske godt historisk billede af både juridisk og samfundsmæssig karakter. Af retsprotokollerne kan vi blandt andet uddrage viden om Odenses sociale institutioner, om samfundets menneskesyn og om synet på forbrydelse og straf.