De tre militære sager

Sagen om de gule bukser + Peter Junckers ægteskabelige klammeri + Selvmordsforsøget i kachotten

Sagen om de gule bukser

Denne her sag drejede sig om et par forsvundne gule bukser, hvilket førte til skænderi og slagsmål parterne imellem, samt offentlige udskældninger. Korporal Peter Juncker fra 1. eskadron indgav en klage på egne og sin hustru Johanne Kirstines vegne mod dragon af 3. eskadron Peter Rasmussens kone, Anne Marie Rasmussen. Da Juncker var korporal, skete det i det militære retsregi. Der blev nedsat et krigsforhør, hvor alle de involverede parter og vidner blev afhørt i sagen.

Anklagen lød på skældsord, tyveri og slagsmål. I bevismaterialet indgik en sabel, en ildtang, et rokkehoved og et halvt kommisbrød. Den anklagede Anne Marie Rasmussen fastholdt hårdnakket sin version af historien på trods af diverse vidneudsagn mod hende.

Dommen lød på 12 timers krumslutning og en time i fedlen, blev dommerne til sidst enige om. Dommen var nedsat fra krumslutning i 24 timer og en time i fedlen.

LÆS mere om sagen fra retssalen: Fra retssalen – militære protokoller – de gule bukser

Sagen om det ægteskabelige klammeri

Et ægteskabeligt klammeri mellem korporal Juncker og hans kone førte til, at Junckers eskadron, 1. eskadron, indklagede sagen for et krigsforhør. Klammeriet skyldtes Junckers ”uordentlige levemåde” og misbrug af deres få midler. Johanne Kirstine havde bebrejdet ham, at han drak for meget, stiftede gæld og dermed brugte af de få penge, familien skulle leve af. Der var også udvekslet adskillige skældsord begge veje.

Peter Juncker fortalte, at konen havde givet anledning til klammeriet ved at sige, at han drak det op, de skulle leve af, ved at bruge ærerørige skældsord imod ham som tyveknægt, kæltring mm, samt at hun skulle have grebet ham i ansigtet og kradset ham. Han havde ikke givet anledning til dette, men blev dog til sidst opbragt over, at hun på den voldsomme måde angreb ham, så han gav hende nogle slag i ansigtet, tog hende i håret og ruskede hende, hvorpå han forlod deres hus.

Ved sin hjemkomst var konen fortsat opbragt og vedblev med at skælde ud. Da dette klammeri vakte opsigt, blev han bragt til vagten, men før han kom derind, løb han væk fra officeren og ned til eskadronchefens kontor for at spørge, om det var deres mening, at han skulle arresteres, samt hvis det var sådan, så ville han gerne bede sig fri for at blive ført til arresten af Krøger, men at han ville gå med eskadronchefen. Juncker fortalte, at han indså, at han var gået for vidt her.

Peter Junckers kone, Johanne Kirstine, blev ligeledes forhørt om sin oplevelse af sagen. Desuden blev der afhørt to vidner.

Dommen lød på vand og dobbelt brød i fem dage til korporal Juncker, og Johanne Kirstine skulle føres to timer i fedlen ved hovedvagten ved højlys dag.

LÆS mere om sagen fra retssalen: Fra retssalen – militære protokoller – ægteskabeligt klammeri
Ekstra: Få også dommernes votering i sagen

Sagen om Peter Junckers selvmordsforsøg i kachotten

Nok engang stod korporal Juncker foran et krigsforhør. Denne gang var han tiltalt for at have forsøgt selvmord ved at skære halsen over på sig selv. Peter Juncker fortrød bitterligt sin pludselige indskydelse, som på ingen måde var planlagt. Han begrundede sin desperate handling med, at skammen over at skulle udstå hans seneste straf på fem dage i kachotten, samtidig med at hans kone skulle gå i fedlen i to timer, da de begge blev idømt straf for ægteskabeligt klammeri, og det var pludselig mere, end han kunne bære.

Det var derfor, han pludselig bestemte sig til at tage dette vanvittige skridt at skære sig i halsen for derved at berøve sig selv livet. Juncker forklarede, at det ikke var en overlagt eller længe planlagt handling, men da han kom ind i hovedvagten, så han, at der lå en kniv på bordet. Den tog han til sig og herefter var han sig ikke længere bevidst om, hvad der videre var sket under selvmordsforsøget.

Juncker forsikrede, at han fortrød, at han havde taget dette skridt og tilstod, at han vel indså at have handlet lovstridigt og urigtigt, men bad om at det måtte tages i betragtning, at han dog ej var sig selv fuldkommen bevidst. Men dommen blev hård: Juncker idømtes til at arbejde i jern i Nyborg fæstning i seks år.

LÆS mere om sagen fra retssalen: Fra retssalen – militære protokoller – selvmordsforsøget